Zistite,
ako je na tom vaše telo

Rezervovať meranie

Služba Analýza tela, ktorá je k dispozícii v klube Form Factory, umožňuje vďaka patentovanej technológii DSM BIA a DSMF BIA presné merania zloženia tela bez ohľadu na pohlavie, vek, chorobu alebo etnický pôvod. Analýza tela vykonávaná na profesionálnych zariadeniach dáva jasný prehľad o tom, kde konkrétne ste zredukovali telesný tuk alebo nabrali svalovú hmotu.

Rezervovať meranie

SLUŽBA ZAHŔŇA

  • Kompletné meranie zloženia tela
  • Základná interpretácia výsledkov a doporučení
  • Protokol s výsledkami

Cena: 10 €

V prípade, že máte záujem o detailnejšie vyhodnotenie a odporučenie ďalších krokov, kontaktuje našich profesionálnych trénerov.

Rezervovať meranie

ZA AKÝ ČAS DOSTANEM VÝSLEDKY?

Samotné meranie trvá necelú minútu a je vykonávané za asistencie nášho vyškoleného personálu. Výsledky sú následne interpretované počas krátkej konzultácie (vysvetlenie nameraných hodnôt), ktorá zaberie cca 20 minút. Detailná konzultácia výsledkov a nadväzujúce kroky k náprave je potom možné riešiť v rámci samostatnej služby, ktorú poskytujú naši tréneri.

AKO SA NA ANALÝZU TELA PRIPRAVIŤ?

  • Odporúčame nejesť a nepiť 2 hodiny pred meraním
  • Pred meraním sa neodporúča cvičiť
  • Opakované meranie odporúčame naplánovať v rovnakom čase a za rovnakých podmienok

KEDY A PRE KOHO NIE JE SLUŽBA VHODNÁ?

  • V období menštruácie (mohlo by dôjsť k skresleniu výsledku)
  • V tehotenstve, obzvlášť v 1. trimesteri sa meranie vôbec neodporúča
  • V prípade kovových implantátov
  • V prípade zavedeného kardiostimulátoru alebo iné elektronické pomôcky

Rezervovať meranie

Ďakujeme

Odoslané, budeme vás kontaktovať s podrobnosťami.