KÚPIŤ >>

UPOZORNENIE o dočasnom uzatvorení klubu

13. 3. 2020

Naši zákazníci sú pre nás vždy na prvom mieste

Všetky členstvá (bez výnimky) budú zamrazené a po otvorení klubu predĺžené a príslušné obdobie

Spoločnosť Form Factory prijala všetky opatrenia nariadené ÚVZ SR v rámci ochrany proti šíreniu nákazy koronavírusu. V dôsledku tejto skutočnosti je fitness klub Form Factory v OC Galéria Lamač zatvorený. Napriek tomu je pre Form Factory prioritou podpora členov a návštevníkov. Členstvá klientov, ktorí využívajú naše služby, budú s platnosťou od 13. marca 2020 zmrazené bez výnimky – záväzkové mesačné, ročné a bez záväzkové mesačné a špeciálne „Pro Age“. Po obnovení bežnej prevádzky bude všetkým zákazníkom predĺžená doba platnosti ich členstiev o prislúchajúcu dobu, počas ktorej nemohli využívať služby Form Factory fitness klubu.


Our customers are always on the first place

All memberships (without exception) will be frozen and extended by the appropriate time once the club will be opened

Form Factory has taken all measures ordered by the Slovak Health Service to protect against the spread of coronavirus infections. As a result, club is temporarily closed. Despite this fact, the priority of Form Factory is the support of customers and visitors. Memberships of Form Factory fitness club clients are frozen without exception – monthly, annual, non-liability monthly, special “Pro Age”. Upon resumption of normal operations, all customers will be extended their membership period by an appropriate period for which they were unable to use the services of Form Factory fitness club.

12. 3. 2020

Vážení klienti,

plne rešpektujeme dnešné nariadenie ÚVZ SR a od zajtra, 13.3.2020 zatvárame náš fitness klub Form Factory v OC Galéria Lamač.

Vaše zdravie, zdravie nás všetkých v klube a spoločenská zodpovednosť pri zabránení šírenia vírusu CONVID-19 je pre nás prvoradá.

Situáciu budeme priebežne monitorovať a o otvorení našej prevádzky vás budeme bezodkladne informovať.

Váš FF team


Dear clients,

We fully respect today’s regulation of the Slovak Health Service and from tomorrow, 13th March 2020 we are closing our fitness club Form Factory in shopping center OC Gallery Lamač.

Your health, the health of us all in the club, and our social responsibility to prevent the spread of CONVID-19 are in the first place.

We will continuously monitor the situation and inform you immediately about the reopening of our operation.

Your FF team