PortDeBras®

PortDeBras vychádza z klasického a moderného tanca a je prepojený s prvkami strečingu, posilňovania a posturálnych techník. Odborníci ho zaraďujú do skupiny Body & Mind, ktorej cieľom je vytvoriť harmóniu a zosynchronizovať telo a myseľ.Cvičenie prebieha celú hodinu v plynulých ladných pohyboch, takže ak inklinujete k tancu, určite to bude pre vás pekný zážitok. Naučí vás koncentrácii a správnemu držaniu tela. Výborne pôsobí na skrátené svaly, pretože sa v rámci hodiny naťahuje celé telo. A okrem toho vám prinesie najmä relax, psychickú pohodu a harmóniu. Celý zážitok z Port de Bras umocňuje hudba, ktorá cvičenie sprevádza. Cvičí sa za pomoci relaxačnej hudby (čo neznamená nudnej a pomalej) typu Chill Out a Ethnic Chill Ambient.


Toto cvičenie nájdete v kluboch: