Funkčný tréning

Funkčný tréning vám pomôže zlepšiť silu, stabilitu a mobilitu, ktorú potrebujete pre svoj život či šport. Využívajú sa cvičenia, ktoré zlepšujú vašu pohybovú zdatnosť v základných pohyboch ako sú: tlačenie, ťahanie, drep, rotácia a i., aby ste mohli bezpečne dosiahnuť svoje ciele a mali dobrý zdravotný stav.


Toto cvičenie nájdete v kluboch: