Body Stretch

Body Stretch je hodina zameraná na zníženie svalového napätia, získanie väčšieho rozsahu pohybu, a zvýšenie duševného uvoľnenia. Na hodine sa stretnete s dynamickým a statickým strečingom, cvičeniami zameranými na mobilitu a flexibilitu.


Toto cvičenie nájdete v kluboch: