Aroma Yoga

Joga s prvkami aromaterapie. Dôraz sa kladie na detailné a bezpečné prevedenie ásán a správnej techniky dýchania. Zameranie sa na nájdenie rovnováhy medzi telom a mysľou, čo lektorka podporí vhodným výberom prírodného aróma oleja. Práve prírodné esencie podporujú fyzické zdravie, ale pracujú aj s ľudskou psychikou či emóciami. Podporíte vďaka tomu svoje sprítomnenie, uvoľnenie a koncentráciu.


Toto cvičenie nájdete v kluboch: