Form Factory Fitness Lamač - Trvalo uzavretý

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať o trvalom uzavretí klubu Lamač, k 31. Decembru 2022.

Rozhodnutie o úplnom uzavretí vychádza zo súčasnej stratégie optimalizácie siete našich fitness klubov.

Nesmierne si vážime Vašu dlhoročnú podporu a veríme, že aj napriek tejto zmene nám zachováte priazeň, naďalej budete využívať služby Form Factory, a že sa opäť spoločne stretneme pri športe a tréningoch.

Prípadné otázky smerujte na recepcia.lamac@formfactory.sk

Váš tím Form Factory