HEALTH FACTORY V MÁJI – TEHOTENSTVO A AKTÍVNY POHYB

  • Máj je v znamení tehotenstva a športu
  • Zamerané na správnu výživu a doplnkový pohyb v priebehu tehotenstva a po pôrode
  • Špeciálne tutoriály s ukážkami cvikov pre tehotné
  • Odborný obsah od špecialistov a profesionálnych trénerov

 

Málokto vie, že zdravie dieťaťa je priamo závislé na tom, v akom zdravotnom a výživovom stave sa nachádza žena už v období 1-2 roky pred počatím a počas tehotenstva. Pokiaľ partneri plánujú rodinu, z tohto pohľadu je veľmi výhodné, aby sa žena na toto obdobie pripravila ako teoreticky, tak psychicky a pokúsila sa byť vo výbornom zdravotnom a výživovom stave.

 

Health Factory projekt spoločnosti Form Factory v máji zacieli na tehotné ženy a bude akcentovať túto tému z pohľadu zdravia, pohybu a správneho stravovania. V posledných rokoch, keď sa životný štýl presunul do fitness centier a tí, ktorí fitness nenavštevujú akoby nežili, vyvstala otázka, či je vhodné cvičiť v tehotenstve a či práve fitness je tá správna cesta. V prvom rade treba spomenúť, že pohyb v tehotenstve všeobecne napomáha k lepšej fyzickej, ale aj psychickej kondícii budúcej mamičky. Každá žena sa chce páčiť, mať peknú postavu, cítiť sa fit a tehotenstvo samotné je spojené s príbytkom váhy, a nie napríklad len tam, kde je to žiaduce. Je teda dobré regulovať, možno vhodnejší výraz je snažiť sa usmerňovať narastajúci váhu. Tehotenstvo neznamená chorobu, ale vždy je dobré sa zamyslieť nad vhodnosťou konkrétnej športovej aktivity a zároveň nad zdravotným stavom a fyzickou kondíciou danej ženy, než sa do cvičenia pustí.

 

Form Factory prináša v spolupráci s pôrodnými asistentkami, osobnými trénerkami so špecializáciou na tehotenské cvičenia rad zaujímavých tém súvisiacich s tehotenstvom v spojení so športom. Pre širokú verejnosť tak budú celý mesiac k dispozícii ukážky správneho cvičenia, odborných článkov a tipov v rámci vlastnej on-line platformy na fitness.formfactory.sk.